Hatékony csapatmunka a virtuális térben 3/1. rész – A meetingek folyamata

startup-594090_640

 

 

Ahogy előző bejegyzésemben említettem, a háromrészes, mini-sorozat első részben a meetingek folyamatához szükséges panelmondatokat vesszük számba, vagyis megnézzük, milyen kifejezések lehetnek segítségünkre egy-egy virtuális meeting megnyitásához vagy lezárásához; hogyan tudjuk a célokat felvázolni; hogyan tereljük vissza a résztvevőket a fő témához ,ha elkalandoznának; valamint hogyan vezessük be az újabb és újabb napirendi pontokat.

 

 

 

Starting a meeting   – A találkozó indítása

 • Thanks for logging-in everyone. Let’s just quickly check that everyone’s equipment is working… (Köszönöm, hogy bejelentkezett mindenki. Ellenőrizzük gyorsan, hogy mindenki eszköze működik…)
 • If you can hear me, just say, ‘Hi,’ and give your name and location. I’ll start,- I’m Renáta and I’m talking to you from Budapest . (Ha hallotok engem, csak köszönjetek, mondjátok a neveteket, és hogy honnan vagytok. Én kezdem: Renáta vagyok, és Budapestről beszélek hozzátok.)
 • Could everyone access the agenda that I uploaded? Does anyone have any comments or changes? (Mindenki hozzáfért a napirendi pontokhoz amiket feltöltöttem? Van valakinek megjegyzése vagy változtatása?)

 

Setting out the meeting aims – A találkozó céljainak meghatározása

 • What I’d like to do today is … (Amit ma szeretnék csinálni az az…)
 • If you look at our agenda on the screen, you’ll see that the aim of the meeting is to… (Ha megnézitek a képernyőn látható napirendi pontokat, látni fogjátok, hogy a találkozó célja…)
 • As you all know, we’re here today to discuss… (Mint ahogy mindannyian tudjátok, azért vagyunk ma itt, hogy megbeszéljük…)

 

Staying on topic – Maradjunk a témánál!

 • I don’t want to spend too long on this. Could we please move to the next point on the agenda, marketing costs? (Nem szeretnék túl sok időt ezzel tölteni. Továbbmehetünk a következő napirendi pontra, a marketing költségekre?)
 • Let’s come back to this at the end of the meeting. I’ll put it on the whiteboard, so we don’t forget. (Térjünk erre vissza a találkozó végén – felírom a táblára, így nem fogjuk elfelejteni.)
 • I think that’s a topic for our next face-to-face meeting in Budapest. (Azt hiszem, ez a következő személyes budapesti találkozónk témája lesz.)

 

Moving to the next agenda item – Ugrás a következő napirendi pontra

 • Can we move to…? – (Tovább ugorhatnánk a ….-ra?)
 • Let’s turn to the next item… (Menjünk tovább a következő pontra.)
 • Ok, so our next point is… – (Rendben, a következő pont a/az …..)

 

Staying on track – Maradjunk a tárgynál!

 • Let’s try to stay on track; the point we’re discussing is… (Próbáljunk a tárgynál maradni. Amiről épp beszélgetünk, az az…)
 • You may have a point there, but let’s come back to that later. (Lehet, hogy igazad van, de térjünk vissza rá később.)
 • We don’t have much time, so could we keep the discussion focused? (Nincs sok időnk, lehetne a megbeszélésre koncentrálni?)

 

Closing the meeting  – A találkozó zárása

 • I think we’ve covered our primary objectives for today. Is there anything that needs to be added?  (Azt hiszem minden fő célkitűzést teljesítettünk mára. Van valami amit hozzá szeretnétek tenni?)
 • Tamás chaired the meeting this time. Who wants to do it next time? (Tamás vezette a mostani meetinget. Ki szeretné legközelebb?)
 • Thanks for coming everyone. It was very productive. Speak soon. Bye! (Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon hatékony találkozó volt. Hamarosan beszélünk! Viszlát!)

 

A következő részben a résztvevőkre fókuszálunk: hogyan szólítsuk meg őket és vonjuk be a beszélgetésbe; hogyan kérjünk javaslatokat, véleményeket; hogyan kezeljük, ha valaki belevág más mondanivalójába; valamint hogyan foglaljuk össze az elhangzottakat.