Minőségpolitika

Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzések körében változatos képzési tevékenység folytatását tűzte ki célul.

A felmerülő piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat.

Jelenleg nyelvi képzések, ECDL képzés és egyéb, készségfejlesztő képzések területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek.

Lakossági, illetve a munkáltatók által a saját dolgozóik részére megrendelt, és lehetőség szerint támogatott képzéseket egyaránt kínálunk az érdeklődőknek.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű képzésekkel elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez felkészült oktatói gárdát vonultatunk fel, képzési módszereink, képzési programjaink fejlesztése során oktatóink szakmai tudására, kreativitására támaszkodunk,

A szakmai munkánkat színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá kompetenciáik megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn a munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük. Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk. Képzéseink minőségét és feltételeinket folyamatos fejlesztjük annak érdekében, hogy a képzéseinken részt vevő felnőttek és partnereink mind tökéletesebb szolgáltatásban részesüljenek.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük minőségbiztosítási rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza az érintettek felelősségi és hatáskörét, melynek betartását munkatársainktól elvárjuk.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére.. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.

 

Hatályba léptetés dátuma:  2015. január 16.

 

Piroska Tímea

intézményvezető

Ügyfélszolgálat: 1076, Budapest, Garay tér 20/A, A204, Hé-Csü: 09.00-17.0, Pé: 09.00-14.00

Felnőttképzési engedély hatálya alatt folytatott képzéseink:

 

Sorszám Antener Oktatásszervező Kft.
Engedéllyel rendelkező képzési programok
Képzéstípus Képzési program
engedélyszáma
1. Angol KER C1 ? haladó szint (hagyományos felsőfokú
nyelvtudásnak megfelelő)
Nyelvi képzés E-000410/2014/C001
2. Német C2 1 1 003 – C2-es szintig (60) Nyelvi képzés E-000410/2014/C002
3. Angol C1 3 1 089 – kombinált üzleti nyelv C1-es szintig Nyelvi képzés E-000410/2014/C003
4. Angol C2 2 1 069 egyéb üzleti nyelv – C1-es szintig Nyelvi képzés E-000410/2014/C004
5. Német C1 3 1 136 – kombinált üzleti nyelv C1-es szintig Nyelvi képzés E-000410/2014/C005
6. Kommunikációs készségfejlesztés Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D001
7. ECDL képzés Informatikai képzés E-000410/2014/D002
8. Első lépések a digitális világba – IKER 1.szintű képzés Informatikai képzés E-000410/2014/D003
9. Önállóan használom az informatikai eszközömet –
IKER 2.szintű képzés
Informatikai képzés E-000410/2014/D004
10. Tréneri kompetenciák fejlesztése Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D005
11. Hatékony időgazdálkodás tréning (1 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D006
12. Hatékony időgazdálkodás tréning (2 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D007
13. Tárgylástechnika tréning (1 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D008
14. Tárgylástechnika tréning (2 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D009
15. Konfliktuskezelés tréning (1 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D010
16. Konfliktuskezelés tréning (2 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D011
17. Prezentációs technikák tréning (1 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D012
18. Prezentációs technikák tréning (2 napos) Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D013
19. Szituatív vezetés Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D014
20. Hatékony csapatok menedzselése Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D015
21. ‘BEST-SELLER’ Sales Coaching – a Top ügyfélélmény Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D016
22. Mediáció-alapú konfliktuskezelés Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D017
23. DISC-alapú együttműködés-fejlesztés Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D018
24. Motivációs tréning Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D019
25. Vezetői eszköztár Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D020
26. Mind-the-Gap – X, Y és Z a munkahelyen – generációk
közötti együttműködés fejlesztése
Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D021
27. Reziliencia tréning Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D022
28. 40+ – Újratervezés – Önismereti tréning Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D023
29. Coaching-szemléletű vezetés implementálása Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D024
30. Változásmenedzsment Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D025
31. Vezetés Westerosban – Vezetői eszköztárbővítés
a Trónok harca karaktereinek segítségével
Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D026
32. Online marketing alapozó Készségfejlesztő tréning /
Informatikai képzés
E-000410/2014/D027
33. Kreatív coaching eszközök Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D028
34. Enneagram-alapú együttműködés-fejlesztés Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D029
35. Burn-out és a stressz kezelése Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D030
36. Grafikus facilitáció Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D031
37. EQ szemlélet a vezetésben Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D032
38. Coaching szemléletű vezetést-támogató kompetenciák fejlesztése Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D033
39. Coaching szemléletű életvezetést-támogató kompetenciák fejlesztése Készségfejlesztő tréning E-000410/2014/D034
40. Vállalkozás-indítási kompetenciák fejlesztése Készségfejlesztő tréning  E-000410/2014/D035
41. Választott munkavédelmi képviselők alapképzése Speciális képzés  E-000410/2014/D036
42. Választott munkavédelmi képviselők továbbképzése Speciális képzés  E-000410/2014/D037
43. Kommunikációközpontú technikák alkalmazása a tanulási folyamatban Készségfejlesztő tréning  E-000410/2014/D038

Nem a felnőttképzési engedély hatálya alatt folytatott képzéseink:

  • Német egyedi tematikájú képzés
  • Angol egyedi tematikájú képzés
  • Olasz egyedi tematikájú képzés
  • Magyar, mint idegen nyelv, egyedi tematikájú képzés
  • Számítástechnikai képzések
  • Készségfejlesztő tréningek

Rendszeres közzététel engedélyezett képzésekről:

Az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.

A 2017-es év nyelvi képzéseire vonatkozó elégedettségmérés átlageredményei itt elérhetőek: Antener_Elégedettségmérés_2017