2019-HU01-KA104-060828

TRÉNERTOVÁBBKÉPZÉS EURÓPÁBAN

A PROJEKTRŐL

Magyar nyelvű összefoglaló

Az Antener Képzési Központ felnőttképzési engedéllyel rendelkező, idén már 14 éve folyamatosan működő, debreceni
központú, meghatározó képző a vállalati képzések területén. Fő képzési területeink a nyelvi képzések, valamint a
különböző készségfejlesztő tréningek voltak; de Trénerképző és Coachképző programunkat a lakossági ügyfelek felé
nyitottuk meg, ezeket engedélyezett felnőttképzés keretén belül folytatjuk. Intézményünk engedélyezett felnőttképzési
intézményként a minőségi felnőttképzés terén nagy tapasztalattal rendelkezik. Jelen projekt célja az volt, hogy a trénereink számára biztosítsunk olyan továbbképzési lehetőségeken való részvételt, amely során a megszerzett tudást be tudják építeni saját munkájukba, valamint a hazai tréneri szakma Trénerképző 2.0 haladó program létrehozását is szerettük volna a külföldi továbbképzéseken való részvétel során megszerzett tudással bővíteni.

A pályázat során célkitűzéseink az európai mobilitások és együttműködések terén a következőek voltak:

1. Kompetenciafejlesztés

  • trénereink módszertani kompetenciáinak fejlesztése
  • felnőtt tanulóink (képzésben résztvevők) kompetenciáinak fejlesztése

2. Versenyelőny biztosítása a hazai trénerképzési piacon

  • ügyfeleink (felnőtt tanulók) elégedettségének növelése
  • újabb módszertanok, újdonságok megismertetése a hazai piaccal

3. Külföldi képzők jó gyakorlatainak megismerése

4. Együttműködések kialakítása külföldi képzőkkel

5. Mindezek segítségével pedig azon felnőtt tanulók kompetenciáinak fejlődése, akik trénereink által megvalósított képzésekben vesznek részt.

Az Antener Oktatásszervező Kft összességében sikeresen zárta a 2019-es évben támogatásra ítélt pályázatának
mobilitási tevékenységeit. 17 oktató mobilitási tevékenysége valósult meg 36 hónap alatt, egy oktató a képzési programban való részvétel mellett job-shadwing tevékenységben is részt vett.

Projektünk legfőbb eredményei a következőek:
Trénerképző 2.0. – Vezetőképző tréningek felnőttképzési engedéllyel rendelkező program létrehozása.

Mindhárom, a pályázatban részletezett kompetenicát sikerült az oktatói karunknak fejlesztenie:

– trénerialapkompetenciák fejlesztése
– innovatív módszerek megismerése, adaptálása
– kreatív eszköztár bővítése

A projekt során elért eredményekeinket folyamatosan beépítettük-beépítjük képzési folyamatainkba,ezáltal vállalati
megrendelőink is eredményesebbé és hatékonyabbá válnak, mindemelett a szakmai szervezetek felé is kommunikáljuk a projektben való részvételünket és eredményeinket.

ABOUT THE PROJECT

English summary

Antener Training Center has an adult training license and has been operating continuously for 14 years this year. Antener is based in Debrecen and a leading training provider in the field of company training. Our main training areas were language training and various soft skills training; but we have opened our Trainer Training and Coach Training programs to the public and we continue them within the framework of licensed adult training. Our institution is licensed for adult education as an institution, it has extensive experience in the field of quality adult education. The aim of this project was to provide our trainers with the opportunity to participate in further training opportunities during which they can incorporate the acquired knowledge into their own work. to expand with knowledge acquired during participation.

During our project, our objectives in the field of European mobility and cooperation were the following:

1. Competence development

  • development of the methodological competencies of our trainers
  • developing the competencies of our adult students (training participants)

2. Ensuring a competitive advantage in the domestic trainer training market

  • increasing the satisfaction of our customers (adult students)
  • introducing new methodologies and novelties to the domestic market

3. Getting to know the good practices of foreign trainers

4. Establishing collaborations with foreign institutions

5. All this is helped by the development of the competences of adult students who take part in trainings implemented by our trainers.

Antener Oktatásszerzégo Kft successfully closed its 2019 grant application
mobility activities. The mobility activities of 17 instructors were realized in 36 months, one instructor participated in job-shadowing activities in addition to participating in the training program.

The main results of our project are the following:
Trainer training 2.0. – Creating a program with an adult training license for executive training.

Our faculty managed to develop all three competencies detailed in the application:

– development of basic trainer competencies
– getting to know and adapting innovative methods
– expansion of the creative toolbox

The results achieved during the project have been continuously incorporated into our training processes, thus corporate
our clients also become more effective and efficient, moreover, we also communicate our participation in the project and our results to professional organizations.

A projektekről számokban

A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE
(100%-BAN TÁMOGATOTT)
0 Euró
A PROJEKT IDŐTARTAMA
0 Hónap
KIUTAZÓK SZÁMA
0

A 36 HÓNAP SORÁN

Ezeken a kurzusokon vettünk részt:

Mobilitási projektjeink összefoglalóit IDE kattintva megnézheti.

A projekt keretében készült képzési programunk alul letölthető.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Mobilitási projektünk eredményeként jött létre trénertovábbképző programunk, mely a képre kattintva megtekinthető.